Klassiskt hantverk med kvalité
Gamla Trähus i Färila är ett företag specialiserat på traditionellt hantverk av hög klass och restaurering och renovering av gamla kulturhistoriska byggnader. Företaget har handplockad mycket skicklig personal som alla är passionerat intresserade av gamla hus.
För snart trettio år sedan, 1980 närmare bestämt, grundade Roland Åkerman i Färila utanför Ljusdal företaget Gamla Trähus i Färila som sedan dess arbetat med att restaurera och renovera gamla hus. Idag arbetar även hans son Daniel Åkerman och fem handplockade mycket skickliga hantverkare i företaget. Deras verksamhet är bred med renovering och restaurering och ett eget finsnickeri där de måttillverkar dörrar och fönster för olika äldre hus. De har även en utbildningsverksamhet där de undervisar i restaurering av gamla kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Sådana finns det gott om i Hälsingland, Härjedalen och Västernorrland där de oftast arbetar.
- Just nu restaurerar vi en klockstapel i Älvros som är täckt med spräckta takspån och en Hälsingegård i Hiklack som ska bevaras i ursprungligt skick, säger Daniel.

Företaget går bra, de är efterfrågade för sina gedigna kunskaper och sitt stora intresse av att bevara byggnadsminnen och kulturhistoriska byggnader. Inget projekt är det andra likt och företaget är därför mycket flexibelt och har flera ben att stå på. De använder en del modernare verktyg för att underlätta arbetet men använder fortfarande många verktyg som är 150 år gamla.
- Vi arbetar alltid med högsta kvalité och ser framtiden an med tillförsikt, behov av skickliga hantverkare kommer det alltid att finnas, säger Daniel.

Gamla Trähus i Färila AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 0651-214 41
Fax: 0651-214 41


Email:
info@gamlatrahus.se

Hemsida:
www.gamlatrahus.se

Adress:
Gamla Trähus i Färila AB
Härjedalsvägen 86
82041 Färila

| 13 SENASTE FÖRETAGEN